"Energie pentru mâine" de Ziua Mediului

Publicat de Munteanu Tatian | 5/03/2009 10:25:00 p.m.

Ministerul Mediului va lansa pe 5 iunie, de Ziua Mediului, o campanie naţională pentru eficientizarea consumului de energie şi combustibil, ce se va numi “ENERGIE pentru maine”.


Aceasta se va derula în toate zonele mari urbane din România, şi va cuprinde 3 direcţii strategice de comunicare:Consum (schimbarea comportamentului de consum al energiei),
Construiesc (promovarea conceptului de “casa inteligentă”),
Conduc (adoptarea de practici responsabile de economisire a combustibililor).
Această campanie va fi lansată în condiţiile în care ultimele date ştiinţifice arată că emisiile de gaze cu efect de sera la nivel global vor trebui să fie stabilizate până în 2020 şi cel puţin înjumătăţite până în 2050 (în comparaţie cu nivelurile din 1990) pentru a preveni agravarea efectelor schimbărilor climatice.

În scopul unei dezvoltări durabile şi pentru atingerea obiectivelor Protocolului de la Kyoto ţara noastră, alături de celelalte state semnatare, trebuie să întreprindă o serie de măsuri menite să stabilizeze concentraţiile de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice orice perturbare antropică periculoasă a sistemului climatic:

Eficientizarea industriei din punct de vedere al consumului de energie, trecând de la utilizarea combustibililor fosili bogaţi în carbon (cărbune), la combustibili săraci în carbon (gaze naturale) sau la combustibili alternativi;
Restructurarea industriei energetice, de la extracţie şi până la consum, astfel încât să devină eficientă şi mai puţin poluantă;
Orientarea transportului spre mijloace mai puţin poluante şi cu consumuri reduse;
Realizarea construcţiilor astfel încât să fie eficiente energetic şi să tindă spre utilizarea surselor de energie regenerabilă;
Utilizarea echipamentelor şi produselor cu consum redus de energie;
Protejarea şi extinderea pădurilor.

Autor: Alexandra-Livia Dordea
Sursa: http://www.evz.ro